Word donateur

 

Het aanspreken van beleidsmakers, het onderhouden van onze site, onze visie uitdragen en mensen trachten warm te maken voor ons doel, daar zetten we ons graag en ten volle voor in. Maar u begrijpt vast dat er ook wat meer nodig is dan belangeloze inzet; hier hebben we uw hulp bij nodig. Indien u ons wilt steunen, kunt u zich opgeven als donateur. Een donatie is minimaal € 12,50 per jaar. Het donateurschap loopt tot en met de eerstvolgende donateursdag en gedurende het kalenderjaar van de donatie.

De voordelen van het donateurschap:

  • u steunt de SBW en het doel van een verenigde Lage Landen
  • u wordt uitgenodigd op de donateursdag
  • u ontvangt het (financieel) jaarverslag van de SBW

U kunt uw donatie overmaken op IBAN BE21 7360 0252 5603 (BIC: KREDBEBB), t.n.v. Stichting Baarle Werkgroep, onder vermelding van “donatie SBW – naam – e-mail”, bv. “donatie SBW – F. Verhoeven- verhoeven(at)provider.com”. Uw e-mailadres is belangrijk, want zonder kunnen we u niet contacteren.

Wilt u geen donateur worden, maar de SBW toch (eenmalig) steunen? Dat kan ook. U kunt dan gewoon een bedrag overmaken op bovenstaand gironummer, onder vermelding van “SBW – steun”.

background