Brussel

 

Een toekomst voor Brussel in Vlaanderen

SFL heeft een analyse gemaakt van de problemen en formuleerde krachtlijnen voor een een Vlaams Brussel-project. Het opmerkelijke aan dit voorstel is dat zowel de Franstalige Brusselaars als de Vlamingen er beter van worden.

 

Volgens de neobelgicistische leer zijn de communautaire problemen in België vals. De opkomst van het Vlaams Blok/Vlaams Belang wordt gebruikt om deze stelling te ondersteunen. Tegenwoordig is het bon ton om België te verheerlijken, terwijl het in vraag stellen van België zowaar een doodzonde is.

Toch valt het moeilijk te ontkennen dat er in België twee volkeren leven die gezamenlijke, maar ook eigen of tegengestelde belangen hebben. Communautaire spanningen zijn een gevolg van het kunstmatige staatsverband waarin de Vlamingen en Walen zitten vastgekluisterd. Slechts een kleine groep machtigen is daadwerkelijk gebaat bij het voortbestaan van de Belgische constructie. Dit is de realiteit die knaagt aan de toekomst van van dit land.

Iedereen houdt er rekening mee dat België vroeg of laat verdwijnt, maar wat er in de toekomst met Brussel moet gebeuren, dat blijft een vraagteken. Enerzijds kan er gesteld worden dat Brussel ligt waar het ligt en dat is boven de taalgrens. Toch is Brussel op cultureel-taalkundig vlak Brussel geëvolueerd van een Vlaamse stad naar een stad met een Franstalig en multicultureel overwicht. Minder geweten is dat de stad economisch in zeer sterke mate is verbonden met Vlaanderen. In het kader van het Belgisch federalisme is deze complexe situatie geïnstitionaliseerd met de oprichting van een Brussels gewest. Hierdoor werden enkele fundamentele problemen gecreëerd.

De Franstalige bourgeoisie kreeg het nu helemaal voor het zeggen in Brussel en de Vlamingen werden structureel in de minderheid geplaatst. Maar niet alleen voor de Vlamingen is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een wanconstructie. Brussel-19 blijkt – onder meer financieel – niet levensvatbaar te zijn zodat de toekomst van al haar inwoners wordt gehypothekeerd Desondanks zijn er initiatieven die Brussel nog meer willenuitbouwen en afzonderen van de rest van het land. Tegelijk worden expansionistische eisen geformuleerd om Vlaamse gemeenten in te lijven bij Brussel. In de politiek horen we eisen die ofwel nadelig zijn voor de Vlamingen, ofwel voor de Franstaligen. Eigenlijk bestaat er vooral koudwatervrees om de problemen fundamenteel op te lossen. Het resultaat kan alleen maar nadelig zijn.

SFL heeft een analyse gemaakt van de problemen en formuleerde krachtlijnen voor een oplossing. Het opmerkelijke aan dit voorstel is dat zowel de Franstalige Brusselaars als de Vlamingen beter van worden.

25 Vlamingen ondertekenden de oproep “Voor een fusie van het Brussels Gewest met het Vlaamse

Visietekst “Een toekomst voor Brussel in Vlaanderen

Uitgebreide visietekst “Het probleem Brussel – Analyse en krachtlijnen van een oplossing

background